Pajisjet & Shërbimet

Mysafirët në Best Western Hotel Galla shijojnë gëzojnë të personalizuar dhe autentike në çdo kohë

Për të bërë qëndrimin tuaj sa më komod dhe unik që është e mundur, ne kemi projektuar dhe investuar që ju të keni të gjitha gjërat e nevojshme, duke i dhënë rëndësi të veçant në detaje, në mënyrë që ju të gjeni veçanti dhe kënaqësi deri në gjërat më të rëndomta. Në këtë mënyrë, përveç hapësirave tjera, hoteli ofron këto shërbime & pajisje: