Mysafirët në Best Western Hotel Galla shijojnë gëzojnë të personalizuar dhe autentike në çdo kohë

Për të bërë qëndrimin tuaj sa më komod dhe unik që është e mundur, ne kemi projektuar dhe investuar që ju të keni të gjitha gjërat e nevojshme, duke i dhënë rëndësi të veçant në detaje, në mënyrë që ju të gjeni veçanti dhe kënaqësi deri në gjërat më të rëndomta. Në këtë mënyrë, përveç hapësirave tjera, hoteli ofron këto shërbime & pajisje:

 • Shërbime ciceroni
 • Larje / Pastrim kimik
 • Staf që din disa gjuhë
 • Shërbime të kujdesit për fëmijë (në bazë të kërkesës)
 • Shërbim dhome
 • Parking privat
 • Wi-fi
 • Rent makinash
 • Dhomë & shërbime për konferencë
 • Qendër biznesi 24 orësh
 • Transport nga aeroporti në hotel dhe anasjelltas 24 orë
 • Printer, faks, fotokopje, skaner 24 orë
 • Internet i shpejtë pa pagesë
 • Parking me shërbëtor
 • Biblotek qëndrore